ProGAV


Şekil-1. ProGAV mekanizma

MIETHKE proGAV pozisyon bağımlı bir valftir. Valfin açılış basıncı hastanın vücut pozisyonuna göre otomatik olarak değişir. Bir proGAV uygulanacağı zaman hastanın yatay pozisyonu için bir çalışma basıncı, dikey pozisyonu için farklı bir çalışma basıncı belirlenir.

Yatay pozisyon (Yatış anında)


Şekil-2 Gravitasyonel ünite

Vücudun yatay pozisyonunda çalışma basıncını, ayarlanabilir (adjustable unit) valf kısmı belirler. Bu pozisyonda gravitasyonel (gravitational unit) kısmın çalışma basıncı üzerine bir etkisi yoktur. 0 ve 20 cmH2O (21 kademe) arasında hastaya uygun değer belirlenip valfin çalışma basıncı ayarlanır. Hasta yatay pozisyonda iken gravitasyonel ünite hep açık konumdadır, BOS akışına hiçbir engel oluştumaz (Şekil 2). Bu yüzden valfin çalışma basıncını, baskın olarak ayarlanabilir ünite belirlemiş olur. Ayarlanabilir ünitenin fonksiyonları Şekil 3 ve 4’te gösterilmiştir.


Şekil-3 Ayarlanabilir ünite- valf kapalı

Şekil-4 Ayarlanabilir ünite-valf açık 

Şekil 3’te konik bölümde bulunan top valfi kapalı tutar ve drenaj yoktur. Şekil 4’te ayarlanabilir ünite açık durumdadır. Hastanın intraventriküler basıncı (IVP) artmış ve bu basınç valfi kapalı pozisyonda tutan yayın uyguladığı kuvveti yenmiştir. Kapatma topu hafifçe konik kısmın dışına itilmiş ve aradaki boşluk drenaja olanak sağlamışır.  

Dikey pozisyon (Ayakta iken)

 

Hasta dikey pozisyona geçer geçmez garavitasyonel ünite kapanır. Bu yüzden proGAV çalışma basıncı yüksek kademeye geçer ve BOS drenajı durur (Şekil 5). İntraventriküler basınç ve hidrostatik basınç toplamı proGAV ikinci kademe çalışma basıncını geçtiğinde drenaj yeniden başlar (Şekil 6). Dikey pozisyonda proGAV çalışma basıncı ayarlanabilir ünite ve gravitasyonel ünite çalışma basınçlarının toplamına eşittir.


Gravitasyonel ünite Şekil-5 kapalı Şekil-6 açık 

proGAV basınç değerleri

Standart Programlanır ünite Gravitasyonel ünite
Boyu1.60'dan fazla, 60 yaşa kadar hareketli hastalarda 0 - 20 cm H2O 25 cm H2O
5 yaşa kadar çocuk ve 60 yaş üstü hastalarda 0 -20 cm H2O 20 cm H2O