ICP kateterleri

Parenkimal ICP kateterleri, NEUROVENT-P ve NEUROVENT-P TEMP

Ventriküler ICP kateterleri, NEUROVENT ve NEUROVENT  TEMP

Epidural ICP kateterleri, NEURODUR ve NEURODUR  TEMP

Sabitleme kitleri ve diğer yardımcı malzemeler

NPS-2 Hastabaşı monitörüne aktarım, izleme ve ölçüm cihazı

NPS-3 Mobil basınç ölçüm cihazı

MPR 1 Datalogger

MPR 2 log O Datalogger

NEUROVENT PTO  ICP, sıcaklık ve oksijen satürasyonu kateteri